Israel's Nature Site

Insects, Molluscs and other small life forms from Israel (by Oz Rittner)

Scarabaeinae of Israel                                 מגדיר חיפושיות זבל בישראל 

 This page is under construction  

קרנפית ספרדית - מין זה שמזכיר חיפושיות קרנף שייך למעשה לחיפושיות הזבל (שרבות מהן בעלות קרניים כשל חיפושיות קרנף). תפוצתו רחבה מאוד בארץ. אורכו 15-30 מ"מ. 

זבלית ירוקה - מין בעל תפוצה רחבה בארץ. הבוגרים לרוב בעלי צבע ירוק מתכתי אך קיימים גם בוגרים בגוומי כחול. 

 

 

 

זבלית נקודה - מין זה גרם לבלבול רב באזורנו. פרטים שנאספו במרוצת השנים הוגדרו באופן שגוי כשלושה מינים שונים. לאחר בדיקה מעמיקה של כל הפרטים הידועים מהארץ הוברר שמדובר במין אחד ואילו השניים האחרים הוסרו מרשימת המינים של ישראל (Rittner, 2011)*. כרגע המין ידוע בעיקר מאזורי החוף של ישראל. הוא קטן יחסית לשאר המינים - 15-21 מ"מ. 

זבלית שיננית - מין זה מקיים אוכלוסיות באזור החוף ובנגב. נבדל משאר המינים במספר הזיזים הבולטים מרגליו הקדמיות (מספרם עשוי להגיע לשמונה לעומת ארבעה בלבד ביתר בני הסוג בארץ). אזור החזה מנוקד בשקעים עדינים הבולטים לעין יותר מיתר המינים בני הסוג. הפרטים באוכלוסיה של אזור החוף קטנים מאלה של הנגב,

זבלית הקרן - אורכו של מען זה 22-30 מ"מ. נחשב נדיר. תפוצתו באזור החוף הדרומי, אזור ים המלח, מדבר יהודה וצפון הנגב. המין נבדל בארץ מבני סוגו בקרן קטנה המבצבצת מראשו באזור שבין העיניים. מין פעיל לילה באזורי חולות. 

 

Scarabaeus gangeticus - הפרטים הנ"ל צולמו ונאספו בצפון הגולן. התפוצה בישראל עדיין לא ברורה אך נראה שהיא רחבה. 23-35 מ"מ.

זבלית עיראקית - מין זה לא היה ידוע מישראל עד לאחרונה. פרטים שנאספו בשטח הנגב במהלך 2011 זוהו ע"י מחבר האתר כמין זה שתואר לראשונה מאיזור עיראק. פרטים נוספים התגלו לאחרונה גם בירדן וסביר שהוא מצוי גם באזור חצי האי סיני. הביולוגיה שלו בארץ טרם נחקרה. המין דומה מאוד בגודלו ומאפייניו לזבלית פרעה וזיהוי מדוייק מחייב בדיקה גניטלית תחת בינוקולר. דמיון רב זה בין שני המינים גרם לטעויות זיהוי ולכן לא נחשב היה לידוע מישראל קודם לכן (פרטים בודדים נאספו מאז שנות החמישים וזוהו כזבלית פרעה).

 Scarabaeus typhon - תפוצתו בארץ טרם נחקרה. ידוע מאזורים רבים ברחבי הארץ. 20-28 מ"מ.

 

זבלית פרעה - הידועה מבנות סוגה בישראל. תפוצתו של מין זה בדרום הארץ והוא אינו נפוץ. בעבר התקיים גם לאורך החופים אך עם קום המדינה נעלם מאזורים אלה. אורך הגוף 20-40 מ"מ. 

 

Scarabaeus pius- אורך 18-30 מ"מ.

 

מקורות: 

Rittner, O.,  A revised checklist of the genus Scarabaeus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Scarabaeidae) occurring in Israel with a first record of Scarabaeus(Scarabaeus) irakensis Stolfa. Animma.x. August 2011.