Israel's Nature Site

Insects, Molluscs and other small life forms from Israel (by Oz Rittner)

 

 

נובר המזח - מין פולש חדש לישראל, שמו בתרגום חופשי לעברית הוא 'נובר המזח' והוא דומה מאוד לכמה מינים מקומיים השייכים למשפחות שונות. מדובר במין שכבר נפוץ ברחבי העולם וזחליו מתפתחים בעצה לחה וכעת הוא התגלה באזור חיפה בבנייני מגורים. המין פעיל ככל הנראה במא

י-יוני (לכל הפחות). המין נחשב מזיק קשה ולכן אשמח לדיווחים מצולמים (אני מזכיר שיש מינים מאוד דומים בארץ ולכן לצילומים יש חשיבות). פרטים שנצפים בבתי מגורים הנם בעלי נזק פוטנציאלי וכדאי שיושמדו/יאספו. שמו נובע מכך שהוא ידוע כנובר בעצה של מזחים בעולם. סביר שלבניינים בחיפה הגיע מהנמל (מתפשט גם על גושי עץ שצפים בים וכדומה).
 

 

Back to Coleoptera