Israel's Nature Site

Insects, Molluscs and other small life forms from Israel (by Oz Rittner)

Lucanidae of Israel                                                                משפחת האייליתיים - חיפושיות אייל

 ממשפחה זו ידועים בארץ שלושה מינים בלבד. 
איילית סורית - שמה העברי נגזר מהשם המדעי של תת-המין האזורי אך זה אינו תקף עוד. הדרנים (זחלים) של מין זה ניזונים בגזעי עצים מתים ומביאים לסילוקם. החיפושית הבוגרת פעילה בארץ בתחילת הקיץ. תפוצת המין בגליל העליון ובגולן. מין זה נחשב למין בסיכון עקב אובדן בתי גידול ונעלם מאזורים רבים באירופה. בארץ המין נדיר וראוי להגנה. לזכרים לסתות מפותחות בהם הם משתמשים לניגוח בתחרות על נקבות. לסתות הנקבה קטנות ומותאמות לחרוץ עצים. זכרים מפותחים עשויים להגיע לאורך של 8 ס"מ ויותר, הנקבה קטנה יותר. בארץ עקב מחסור במזון בשלב הזחל רוב הבוגרים קטנים יחסית (נצפו זכרים באורך של 4 ס"מ) ופרטים גדולים מהווים אחוז קטן מהאוכלוסיה. דיווחים על מין זה (מיקום ותאריך, רצוי בליווי צילום יתקבלו בברכה ויהיו בעלי ערך לכל תכנית שימור עתידית). 
  

איילית קטנה - מין זה קטן (כ-2 ס"מ) ומצוי ממרכז ועד צפון הארץ. מידת שכיחותו אינה ידועה שכן הבוגרים נראים לעתים רחוקות. במרכז הארץ נמצאו בוגרים ודרנים (זחלים) בחללי עצים נשירים, לעתים בסמוך לדרנים של נחושתנית הקוצים. הסוג Dorcus מיוצג בארץ ע"י מין נוסף ונדיר יותר שיובא כאן בהמשך.

back